04:05 - يکشنبه, 6 ارديبهشت 1394    :Language صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت ورود به سیستم
         

عنوان : عکسبرداری هوايی انجام گرفته
خلاصه :
توضيحات :             

انجام عکسبرداري هوايي و پردازش هاي مربوطه مورد نياز دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي جزو وظائف سازمان نقشه برداري کشور مي باشد. سازمان نقشه برداري كشور با بهره گيري از ناوگان مجهز عکسبرداري هوايي شامل پنج فروند هواپيما، دوربين‌هاي مدرن عکسبرداري هوايي، تجهيزات و لابراتوارهاي پيشرفته ظهور و چاپ عکس ‌هوايي در بيش از پنجاه و دوسال فعاليت موفق به تهيه عکس هاي هوايي در مقياس‌هاي مختلف از آن استان گرديده است.

 فهرست عکسبرداري هاي هوايي انجام گرفته در 52 سال گذشته از استان خراسان رضوي به شرح زير مي باشد.

 

منطقه

مقياس

سال

قوچان، سبزوار، نيشابور، مشهد، فريمان، کاشمر، تربت حيدريه، تربت جام، گناباد، فردوس، تايباد، خواف، بشرويه، طرقبه،

12500 : 1

1335

قوچان، سبزوار، نيشابور، مشهد، فريمان، کاشمر، تربت حيدريه، تربت جام، گناباد، فردوس، تايباد، خواف، بشرويه، طرقبه،

6000 : 1

1335

مشهد،

10000 : 1

1341

مشهد

40000 : 1

1341

مسيرقوچان – مشهد

10000 : 1

1342

مشهد

10000 : 1

1342

خسرو عليا، نيشابور، قوچان، سبزوار، سرخس، کلات نادري، دره گز، لطف آباد، نوخندان،مشهد، باجگيران، صالح آباد، کاشمر، بردسکن، بجستان، تربت حيدريه، فريمان، فردوس، بشرويه، سرايان فردوس، شهرکاخک، برآباد خواف، تربت جام

10000 : 1

1343

معدن چشمه گل

10000 : 1

1343

بايک تربت حيدريه

10000 : 1

1343

شهرک ( غرب رشتخوار)، درود نيشابور

10000 : 1

1343

معدن انگوران خراسان

10000 :1

1343

طرقبه (مشهد)

12500 : 1

1343

گناباد، رشتخوار، خواف

12500 : 1

1343

شهرک تربت حيدريه

12500 : 1

1343

معدن برادسکن کاشمر

10000 : 1

1344

رشتخوار تربت حيدريه

10000 : 1

1344

مسيرراه مشهد محمودآباد مازندران

10000 : 1

1345

مشهد

10000 : 1

1347

فردوس، گناباد و بيدخت ،کاخک ( پس از زلزله)

10000 : 1

1347

نيشابور

7500 : 1

1348

مشهد

10000 : 1

1349

دشت سرخس

6000 : 1

1349

تربت جام

10000 : 1

1350

مشهد

4000 : 1

1351

قوچان، نيشابور

10000 : 1

1353

مسيرراه کلات نادري – مشهد

10000 : 1

1353

مسيرراه تربت جام صالح آباد

10000 : 1

1353

مسيرخط کمربندي مشهد

10000 : 1

1353

مسيرراه مشهد نيشابور

10000 : 1

1353

مسيرسرخس نکاء

20000 : 1

1354

نيشابور، سبزوار، تربت حيدريه ، چناران ، خيابانهاي اطراف حرم حضرت رضا

4000 : 1

1354

بيدخت ، خليل آباد – کاشمر، فيض آباد

5000 : 1

1354

نيروگاه طوس

5000 : 1

1356

بيدخت، گناباد، کاشمر

6000 : 1

1356

مسيرراه آهن فريمان – سرخس

10000 : 1

1357

صحن حضرت رضا و عکسهاي مايل

4000 : 1

1357

کاخک، بشرويه، بجستان، فريمان، طرقبه، خواف، نيشابور، تربت حيدريه، قوچان

10000 : 1

1359

سبزوار، شهرگناباد فردوس، بردسکن، تربت حيدريه، تايباد، درود، فيض آباد، دوغ آباد

10000 : 1

1360

جاجرم، شانديز، سرخس، کلات نادري، دره گز، نوخندان، لطف آباد، باجگيران، خليل آباد، دولت آباد، کاشمر، بيدخت، گناباد، بهابادي، چهارصد دستگاه، عشق آباد، قلعه خيابان،

10000 : 1

1362

گلمکان، قوچان، تربت جام، چناران، گلشهر و درآباد خزانه دار، قدمگاه، خروعليا، خروسفلي، بوقمنج، ششتمد، داورزن، قلعه ساختمان، کوشک مهدي و نودرپائين، قرقي،

10000 : 1

1362

طرق، قلعه نو قلندرآباد، فرهادگرد – شريف آباد، جيم آباد، زشک، گنگ مشهد، ابرده، رادکان، سعيدآباد، چناران، مزرج، شهرکهنه، مجرآباد – مهدي آباد، دوغايي، شهرنو بالا و پايين، نصرآباد، خيرآباد، نسر، زاوه، سعدآباد، کاريزک ناگهاني، قلعه آقا حسن، ساق، بايک، مايران، دوئن، زيارت، شهرک مشکان، رباط جز، سلطان آباد، کدگن، حصار، علي آباد نامق، عبدل آباد، فروتقه، فداقن و قوژده، کندر، مريوش و تولا، صدخرو

10000 : 1

1362

افچنگ، نوده ارباب، برغمده، جغتاي، فرومد، اسحق آباد، باغشن، گزينه، بار، گرماب، برزنون، سدمردان آباد – احمدآباد، خرق، بام، گريوان، چکنه عليا و سفلي، رشتخوار، بزعان – برقوجان – تخت جلگه،

10000 : 1

1362

سدبيدک، سدجعفرمشهدي، سدماه نساء

6500 : 1

1362

سدقلعه نو، سد مشکان، سدبار و اندرآب

6500 : 1

1362

فريمان و سدفريمان

6500 : 1

1362

مشهد

10000 : 1

1364

مسيررودخانه تجن – هريرود

17500 : 1

1364

سد مزدوران، سدسنگرد، سدتبادگان، سد خوينگ، سدياقوتي، سدگراتي

20000 : 1

1364

معدن سنگان و مسيرمعدن به سنگان خواف وروستاهاي آبغد – کوه آباد – کرات

10000 : 1

1365

رهنه – فرزنه سنگان و برآباد

10000 : 1

1365

سدسرآب

20000 : 1

1365

کلات، سدقلعه، ارسک، منطقه کاهدر، تربت جام، جنگل، قاسم آباد دوزوزان، بزنگان، انابد، يونسي، اوآرشک، فديشه، قلعه نو رود آب، چخماق، قلعه نو عليا، ارزنه، چمن آّباد،

10000 : 1

1366

شهر اقماري مشهد

10000 : 1

1367

منطقه جغتاي، منطقه گل بهار

10000 : 1

1367

آبقوي

10000 : 1

1368

مسيرراه آهن بافق- مشهد قطعه 3

10000 : 1

1370

مسيرراه آهن بافق – مشهد قطعه 1 تربت به سنگان

10000 : 1

1370

مسيرراه آهن بافق – مشهد قطعه 1 تربت به مشهد

10000 : 1

1370

مسيرراه آهن بافق – مشهد قطعه 2

10000 : 1

1370

واريانت مسيرراه آهن بافق – مشهد

10000 : 1

1370

مسيرراه آهن بافق – مشهد بطرف طبس قطعه 2

10000 : 1

1370

منطقه سد تبارک – بارزو - قوچان

20000 : 1

1370

منطقه سد تبارک – بارزو - قوچان

5000 : 1

1370

مسيرراه آهن بافق – مشهد قطعه 4

10000 : 1

1371

منطقه بينالود

10000 : 1

1372

منطقه بينالود

4000 : 1

1372

گناباد و بيدخت

10000 : 1

1373

بجستان، خواف، استاد باخزر، دولت آباد، مشهد، گرمه، نوخندان، دره گز،

10000 : 1

1374

مشهد

4000 : 1

1375

تربت حيدريه، فريمان، فردوس، چناران، کاشمر

10000 : 1

1379

ترميمي شهر مشهد

3000 : 1

1380

چرمشهر، قازقان

4000 : 1

1380

حاشيه شهرمشهد

4000 : 1

1380

قوچان ، خرو عليا و سفلي، در رود

5000 : 1

1380

کاخک، خليل آباد

5000 : 1

1380

منطقه چناران

8000 : 1

1380

شهرمشهد

8000 : 1

1380

منطقه سد کارده

8000 : 1

1380

انابد

10000 : 1

1381

دشت بياض

5000 : 1

1381

قلندرآباد، عشق آباد

5000 : 1

1381

حرم امام رضا (ع)

4000 : 1

1382

طرقبه وشانديز، گل مکان، ريوش، جغتاي، بردسکن، کلات نادري، رشتخوار، صالح آباد، بشرويه، نقاب

5000 : 1

1382

رودخانه هاي طرقبه و شانديز

5000 : 1

1382


بازگشت               چاپ چاپ

استفاده از مطالب این سایت صرفا با ذکر منبع مجاز است و هرگونه تحریف در مطالب قابل پیگیری خواهد بود.