جمعه, 2 فروردين 1398
  • EN
رو عنوان : سازمان نقشه برداری کشور با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند:
عنوان : بیست و پنجمین همایش ملی ژئوماتیك و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مكانی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بر اساس توافق همکاری میان سازمان نقشه برداری کشور و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی "بیست و پنجمین همایش ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فن­آوری اطلاعات مکانی" به­ طور مشترک در آبان ماه 1397 در تهران برگزار خواهدشد.

روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشوراعلام کرد:

این سازمان به منظور تقویت و توسعۀ جنبه های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی همایش تصمیم گرفت تا بیست وپنجمین دورۀ همایش ژئوماتیک را طی توافقی با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به­ طور مشترک با همایش مهندسی فناوری اطلاعات مکانی برگزارنماید تانتایج این همکاری به غنای علمی وکاربردی هردورویدادمهم و ارتقای حوزۀ مهندسی نقشه برداری کشور مساعدت کند.

روابط عمومی  این سازمان افزود: زمان و مکان دقیق برگزاری و اطلاعات بیشتر در این زمینه به زودی به اطلاع همگان خواهد­رسید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0