پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 29 آبان 1397
اداره کل نقشه برداری هوایی و فضایی 

ادارة كل نقشه‌ برداري هوايي و فضایی از مدیریت های زیرمجموعه معاونت فنی، با تكيه بر دانش و مهارت فني كارشناسان و متخصصين مجرب خود و با بهره گيري از تجهيزات و روش هاي كاري پيشرفته،  خدمات فني- مهندسي خود را در حوزة‌ نقشه برداري هوايي با كيفيتي مطلوب مطابق با الگوي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001 (نسخة 2000 ) و در جهت توسعة عمران و آباداني كشور ارائه مي‌دهد. این اداره کل متشكل از پنج اداره تابعه می باشد.

محورهای فعالیت، اهداف و ماموریت
- هدایت و راهبری تمام فعالیت‌های مربوط به نقشه‌برداری هوایی و فضایی در سازمان نقشه برداری کشور.
- طراحی و اجرای پروژه‌های عکسبرداری هوایی در مقایس‌های مختلف به منظور برنامه ریزی جهت انجام پروژه های عمرانی .
- تهیه وبازنگری نقشه‌های پایه مانند نقشه‌های پوششی کشور در مقیاس 1:25000 و سایر مقیاس‌های مورد نیاز برای طرح‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
- تهیه نقشه‌های 1:2000 شهری و موردی .
- انجام پردازش‌های لازم روی عکس‌ها و تصاویر رقومی (مانند تصحیحات هندسی و رادیومتری) و تهیه موزائیک و نقشه‌های عکسی و تصویری.
- تهیه داده‌های رستری و شبکه‌ای مورد نیاز مانند :مدل ارتفاعی رقومی زمین و پوشش‌های تصویری تصحیح شده هوایی و فضایی.
- بررسی و مطالعه فن‌آوری‌های جدید در حوزه‌های مربوط و به کارگیری آنها در صورت امکان.
- اصلاح و بهبود مستمر روش‌های کاری به منظور تضمین کیفیت محصولات و خدمات در سطح کشور.
- مشارکت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌های کاری مورد نیاز با هماهنگي با کمیته استاندارد .
- برنامه‌ریزی و تولید محصولات جدید در پاسخ به نیازهای متنوع کاربران.
- ارتباط و همکاری فنی با سازمان‌ها مؤسسات و نهادهای داخلی و بین‌المللی مرتبط. 
- مشارکت در طراحی، اجرا و هدایت پروژه‌های ملی در حوزه‌های مرتبط.

ادارات زیرمجموعه
اداره عکسبرداری هوایی و هوانوردی
اداره مثلث بندی هوایی
اداره تبدیل عکس به نقشه 
اداره ویرایش رقومی 
اداره پردازش تصاویر رقومی DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0