يکشنبه, 30 ارديبهشت 1397

آشنايي با آموزشكده

ارم.gif

آشنايي با آموزشكده سازمان نقشه برداري كشور      

سازمان نقشه برداري كشور از ابتداي تاسيس علاوه بر فعاليت هاي اجرائي، مسئوليت آموزش در زمينه رشته مهندسي نقشه بــرداري را نيز در سطح كشور به عهده داشته است. بطوريكه از سال 1344 مدرسه عالي نقشه برداري و سپس دانشكــــده نقشه برداري در اين سازمان، تنها موسسه آموزش عالي در اين رشته بوده اند. در سال 1362 آموزشكــــده سازمان نقشه برداري به منظور آموزش علوم مختلف نقشه برداري و ارتقاء سطح علمي متخصصان اين رشته تاسيس گرديد. با توجه به نياز شديد كشور به متخصصان نقشه برداري و ناكافي بودن فارغ التحصيلان دانشگاهها از بهمن ماه سال 1366 دوره هاي كارداني نقشه برداري و كارتوگرافي در اين آموزشكده تشكيل گرديد و تا شهريور 1384 جمعا تعداد 842 نفر( 456 نفر در رشته نقشه برداري و 386 نفر در رشته كارتوگرافي ) از پذيرفته شدگان كنكور سراسري از اين آموزشكده فارغ التحصيل شده و جذب پروژه هاي عمراني گرديده اند. . در حال حاضر، تعداد 48 نفر در رشته نقشه برداري و تعداد 49 نفر در رشته كارتوگرافي در آموزشكده مشغول به تحصيل هستند.  با توجه به نياز كشور به نيروهاي كاردان و تكنسينهاي ماهر در زمينه هاي مختلف فني و سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر توسعه اين دوره ها و همچنين وابستگي اين آموزشكده به سازمان نقشه برداري كشور كه امكان برگزاري هر گونه دوره آموزشي را با بالاترين كيفيت مقدور مي سازد، اجراي دوره هاي تخصصي كوتاه مدت نقشه برداري و پذيرش دانشجو در دو مقطع ياد شده توسط اين آموزشكده همچنان ادامه دارد.

آموزشكده نقشه برداري به منظور برگزاري دوره هاي نظري و عملي داراي امكانات، كارگاهها و تجهيزات وسيعي بوده وتوانايي برگزاري دوره هاي مختلف تخصصي رشته مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك را در گرايشهاي مختلف دارا مي باشد. از اين جمله مي توان به كارگاههاي فتوگرامتري، كارتوگرافي، GIS، عكاسي و چاپ، كامپيوتر و . . . اشاره نمود.

همچنين كارگاههاي تخصصي ديگر از جمله گراويمتري، تعيين موقيت ماهواره اي GPS، تست و تنظيم دستگاههاي نقشه برداري، هيدروگرافي و . . . از ديگر كارگاههايي است كه با استفاده از امكانات سازمان نقشه برداري كشور در آموزشكده در دسترس مي باشد.

برگزاري دوره هاي آموزشي علوم و فنون جديد نقشه برداري براي شركت هاي مهندسين مشاور، دوره هاي آموزشي GIS براي متخصصين سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها، دوره هاي آموزشي GIS براي متخصصين سازمان آب، برپايي اردوهاي تخصصي نقشه برداري زميني و فتوگرامتري براي دانشجويان آموزشكده و ساير موسسات آموزش عالي و دوره هاي متنوع نقشه برداري در گرايشهاي مختلف براي متخصصان و علاقمندان رشته مهندسي نقشه برداري داخل و خارج از سازمان گوشه اي از فعاليت هاي آموزشي اين آموزشكده مي باشد.

       همچنيـــن به منظور ارتقاء سطح معلومات كامپيوتري متخصصان نقشه برداري، دوره هاي مختلف نرم افزارهاي كامپيوتري مرتبط با فعاليتهاي اجرائي و پژوهشي نقشه برداري همه ساله توسط آموزشكده برگزار مي گردد. برنامه هاي آموزشي كه توسط آموزشكده به صورت آزاد برگزار مي شود همه ساله به صورت تقويم آموزشي چاپ شده و در اختيار عموم علاقمندان قرار مي گيرد.

       نظام جديد آموزشي كاركنان دولت (پودماني) گامي موثر در جهت بهره برداري بهينه از امكانات موجود و ارتقاء سطح علمي كاركنان دولت است. سازمان نقشه برداري كشور كه تاكنون برنامه هاي متنوع آموزشي به منظور بروز نمودن معلومات كاركنان و ايجاد توانايي در استفاده از فناوري اطلاعات تدارك ديده است در طرح حاضر آموزشهاي نامبرده را نظام بخشيده و به طور واقعي و مفصل برگزار مي نمايد.

       همچنين در اجراي ماده 15 مصوبه شماره 722/13 هـ - ط مورخ 22/4/81 شوراي عالي اداري موضوع تحقق دولت الكترونيك و نظام آموزش كاركنان دولت برنامه آموزش فناوري اطلاعات كاركنان دولت در قالب هفت مهارت و ساعات لازم براي آموزش آنها از همان سال شروع گرديد و همچنان ادامه دارد.

     


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8