پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 30 آبان 1397


اداره‌کل ژئودزی ونقشه‌برداری زمینی


اداره‌کل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی مسئولیت تعیین چارچوب مختصات ملی را در کشور بر عهده داردکه بواسطه آن امکان تعیین موقعیت نقاط در کشور با دقت مورد نیاز و استانداردهای لازم در یک سیستم واحد فراهم می‌آید. بر این اساس، سازمان نقشه‌برداری کشور طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد شبکه ایستگاههای مبنایی مسطحاتی،ارتفاعی، ثقلی و گسترش شبکه ایستگاه‌های دائمی ژئودینامیک در سطح کشور نموده تا بدین ترتیب علاوه بر فراهم کردن چارچوب تعیین موقعیت در پروژه‌های عمرانی و نقشه‌برداری، امکان ارسال تصحیحات تعیین موقعیت آنی دقیق نیز فراهم شود. همچنین با بررسی تغییرات مختصات این ایستگاههای ماندگار می‌توان برآوردی از تغییرات پوسته‌ای ایران که مورد نیاز مدیریت بحران و پهنه‌بندی کشور از نظر ریسک مخاطرات لرزه‌ای است، بدست آورد. در حال حاضر این اداره‌کل با برخورداری از منابع انسانی متخصص و توانمند و به کارگیری آخرین تجهیزات و روشهای اندازه‌گیری و محاسباتی، فعالیت‌های بنیادی نقشه‌برداری زمینی، گردآوری اطلاعات جغرافیایی، ژئودزی ماهواره‌ای، ژئودینامیک، فیزیکال ژئودزی و ترازیابی دقیق را در سرتاسر کشور انجام می‌دهد.

محورهای فعالیت،اهداف و ماموریت

- طراحی، ايجاد، حفظ وگسترش شبكه‏ هاي مبنایی مسطحاتی،ارتفاعي و ثقل‌سنجی کشور.
- طراحی، ایجاد، حفظ و گسترش شبکه ایستگاه‌های دائمی تعیین موقعیت"GNSS."
- مدیریت وپشتیبانی کاربران سرویس‌های تعیین موقعیت آنی"DGNSS/RTKوVRS".
- پردازش داده‌های خام ایستگاه‌های مرجع به منظورتعیین مختصات دقیق ایستگاه‌های شبکه، ارائه مبنای تعیین موقعیت مسطحاتی، محاسبه بردارهای سرعت وتغییرات ژئودینامیکی منطقه.
- مدلسازی محلی میدان‌ثقل زمین، تعیین ژئوئید ملی و سطح مبنای ارتفاعی.
- پردازش، محاسبات، سرشکنی و آنالیز داده های شبکه‌های مبنایی و ارائه نتایج به کاربران.
- تهيه استانداردها و دستورالعمل‌هاي لازم براي ايجاد شبكه‌هاي مبنایی.
- تعیین و اندازه‌گیری نقاط کنترل عکسی و انجام محاسبات مربوطه به منظور تهیه نقشه‌های مبنایی.
- ساماندهی و رقومی‌سازی اطلاعات شبکه‌های مبنایی و تهیه بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد بستر مناسب برای تشکیل"SDI"ملی.
- پردازش داده‌های راداری بر اساس تکنیک تداخل‌سنجی و مدل‌سازی مناطق فرونشست با تلفیق داده‌های ژئودتیکی، زمین شناسی و هیدرولوژی به منظور ارائه در مدیریت بحران.
- گردآوری و پردازش داده‌های جغرافیایی با هدف تولید و بازنگری نقشه در مقیاس‌های مختلف و تامین نیازهای اطلاعات مکانی.
- بکارگیری تکنیک‌های جدید مشاهداتی و محاسباتی در دنیا به منظور استفاده درپروژه‌های جاری، انجام مطالعات جدید و تعریف طرح‌های نو.
- ارائه مستمر پیشرفت‌های حاصله به صورت مقاله و گزارشات فنی در نشریات و کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی.
- گسترش فعالیت‌های بین‌المللی و همکاری با مراکز علمی داخلی و خارجی.

ادارات زیرمجموعه

اداره ژئودزی و ژئودینامیک 
اداره فیزیکال ژئودزی
اداره ترازیابی
اداره اطلاعات توصیفی
اداره نقشه‌برداری زمینی 
DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0