شنبه, 2 تير 1397

فهرست مقالات پذیرفته شده در همایش ژئوماتیک87 برای ارائه به صورت پوستری

 
 سازمان نقشه برداری کشور


 فهرست مقالات پذیرفته شده در همایش ژئوماتیک87 برای ارائه به صورت پوستری
 

نام ارسال کننده

عنوان مقاله

ردیف

مهدی علائی بخش

مدلسازی تاخیر تروپسفری قائم در ایستگاههای مرجع سیستم تعیین موقعیت جهانی به کمک سری فوریه

1

عبدالحسين حاجی زاده

سيستم های تعيين موقعيت زيردريايی

2

صالح ارخی

ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه حفاظت شده کبیرکوه با استفاده از RS و GIS

3

رضا ميرزابياتی

جايگاه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت روستايي

4

مير رضا غفاری رزين

مدلسازی سه بعدی یونوسفر بروش توموگرافی با دیتای  GPS

5

محمود عبداله زاده

تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در شهرستان بروجن با استفاده از سري زماني تصاوير      IRS P6   در سال 1386

6

مهدی حسينی

آناليز وابستگی توابع رشنال به توزيع ارتفاعی نقاط کنترل در تصحيح هندسی تصاوير IRC-1C

7

هانيه اسدي راشد

تخمين عملكرد گندم آبي دشت قزوين با استفاده از شاخص سطح برگ توليد شده از تصاوير ماهواره IRS

8

وهب ميرباقری

بررسي امكان پايش تغييرات پوشش گياهي دشت اردكان – يزد با استفاده از تصاوير ماهواره لندست بين سالهاي 1976 تا 2002

9

غلامرضا داورپناه

بررسي روند تغييرات چمن سلطانيه با استفاده از RS-GIS

10

جعفر خلفی

تخمين سطح و تهيه نقشه اراضي زير كشت گندم ديم با استفاده از GIS و سنجش از دور در حوزه آبخيز زنجانرود

11

محمد دولتی

طبقه بندي تراکم جنگل هاي دست کاشت تاغ با استفاده از داده هاي +ETM و IRS

12

سيد عطاله حسينی

طراحی شبکه بهينه جاده جنگلی با استفاده از GIS

13

رامین صفایی جزی

محاسبه حجم مخازن آبرفتی (سفره های آب زير زمينی) در سيستم اطلاعات جغرافيايی GIS

14

زهره عرفانی جزی

پیش بینی اثر یونسفر بر روی سیگنال های GPS با استفاده از فیلتر کالمن

15

هوشنگ عيوضی

سيستمهاي هوشمند حمايت از تصميم گيريهاي مكاني

16

نيما قاسملو

طبقه بندی تصاوير ماهواره ای بزرگ مقياس با استفاده از روشهای مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و مقايسه آن با روشهای بيشترين شباهت و کمترين فاصله از ميانگين

17

زینب ظاهری عبده وند

ارزيابی پارامترهای موثر بر زمين لغزش در حوزه آبخيز اعلاء-رود زرد باغملک با استفاده از تکنيک های سنجش از دور و gis و روشهای آماری

18

محمد طالب عباسی

ارزيابی روند تحولات فضايی کاربری و پوشش اراضی در حوضه آبريز رودخانه صوفی چای مراغه با استفاده از تصاوير ماهواره ای چند زمانه و GIS

19

سيد محمود حاجی ميررحيمی

طبقه بندي انواع ابر با استفاده از تصاوير AVHRR

20

ناصر بای

پهنه¬بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش AHP

21

سید محسن حسین زاده ساداتی

تعيين خصوصيات فيزيوگرافي و تخمين آورد سالانه با استفاده از GIS

22

سید محمد علی عسکری نژاد

كاربرد سنجش از دور و GIS در بهبود مديريت مصرف بهينه آب كشاورزي در شبكه هاي آبياري گتوند

23

سعدی خورشیدی

برآورد آسيب پذيری زيست محيطی در حوضه آبخيز با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايی

24

محمدرضا آذرمهر

یافتن تجمع مکانی بیماریها در GIS

25

وهب ميرباقری

توليد نقشه پوشش گياهي استان زنجان با استفاده از تصاوير روزانه سنجنده MODIS  با مقياس 1:500000 در سال زراعي 85-84

26

فرشيد فرنود احمدي

بررسی تحلیلی مسائل و مشکلات صنعت ژئوماتیک در جذب کارشناسان ژئوماتیک و ارائه راهکارهای مناسب

27

حامد ادب

ارزيابي روشهای ميانيابي کريجينگ و رگرسيون خطي بر پايه DEMدر تهيه نقشه همبارش سالانه در استان خراسان رضوی

28

ابوالقاسم دادرسی سبزوار

بررسی قابلیت استفاده از تصاویر سنجنده TM به منظور بكارگيري در طرح ملي تهيه نقشه سيماي فرسایش خاك كشور

29

علی شیرزادی بابکان

پیاده سازی شبكه حمل و نقل چندساختی در محیط GIS

30

میلاد نیرومند جدیدی

کارتوگرافی مدرن و انواع جدید نقشه

31

سيد شهرام جزائری جونقانی

روشهاي تبديل سيستم هاي تصويرمتشابه به يکديگر

32

سيامک دخانی

بررسی تغييرات کاربری اراضی با استفادهاز عکسهای  هوايی

33

اصغر سپه وند

بررسي امكان استفاده چندجانبه(جنگلداري و پاركداري)در جنگل خيرودكنار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي

34

اصغر سپه وند

ارزيابي شبكه جاده هاي جنگلي بخش پاتم از نظر نماسازي (مطالعه موردي)

35

نفيسه حيدری

بررسی نقش Local SDI در برنامه ریزی و مدیریت شهری با توجه به تجربیات کشورهای مختلف

36

بختيار فيضی زاده

کاربرد داده هاي سنجش از دور در استخراج نقشه هاي کاربري اراضي

37

سيد محمود حاجی ميررحيمی

بررسي دقت داده هاي رادار زميني و TRMM در برآورد بارش

38

بختيار فيضی زاده

آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از روش طبقه بندي شيء گرا

39

مجید نورالله دوست

بررسی استفاده از فن‌آوری AJAX در برنامه‌های کاربردی WebGIS

40

یاسر ابراهیمیان قاجاری

بررسی روشهای Map Matching موجود و انتخاب روش بهینه برای استفاده در سیستمهای مدیریت اشیاء متحرک

41

امير شاهرخ امينی

بررسی تاثیر پارامترهای رابطه اساسی طراحی شبکه بر دقت نهایی فتوگرامتری بردکوتاه

42

مصطفی کابلی زاده

استخراج اتوماتیک ساختمان از تصاویر هوایی با قدرت تفکیک بالا با استفاده از مدل snake

43

حميدرضا پورقاسمی

سامانه اطلاعات جغرافيايي و كاربرد آن در تهيه نقشه حساسيت به خطر زمين لغزش

44

مسعود ورشوساز

بررسی تهيه مدلهای استريو پانوراما با استفاده از روش فتوگرامتری بردکوتاه

45

مصطفی منصورپور

Radiometric and Geometric Correction Methods for Active Radar and SAR Imageries

46

حميدرضا شفيع‌خانی

طراحی و برنامه نويسی نرم‌افزار geocomputer1.0

47

علی شیرزادی بابکان

بررسی مدلهای داده GIS برای حمل و نقل

48

سمیه عطایی زاده

امکان سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از تکنیکهای gis

49

کمال قليچ خانی

طراحي و اجراي WebGIS با قابليت کاربرد در اطلاع رساني توريسم (مطالعه موردي، شهر قم)

50

سهيلا سليمی

کاربرد تصاوير ماهواره IRS  به  منظور تهيه نقشه پراکنش برنج  در شهرستان مرودشت

51

حسن یگانه

تهیه نقشه مناطق شهری قسمت شرقی شهر اصفهان با استفاده از داده ای ASTER

52

اسماعیل نصیری

علوم ژئوماتیک و جایگاه آن در مطالعات برنامه ریزی شهری

53

نغیمه بدراقی

بررسی شبکه جاده موجود در سری واستون از نظر عبور از نقاط مثبت و منفی با استفاده از  IS

54

محسن مرادزاده

پتانسيل يابی معادن مواد و مصالح رودخانه ای با استفاده از تصاوير ماهواره ای و تکنيک های gis در محدوده رودخانه اعلاء رامهرمز

55

کاظم رنگزن

مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

56

منوچهر چیت سازان

پهنه بندي هيدروژئوشيميايي عناصر کمياب آرسنيک، آهن و منگنز در آبخوان آبرفتي ميداوود خوزستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

57

علی غفوری

تأثیر تصحیحات جوّی  بر بهبود نتایج طبقه‌بندی زیرپیکسلی

58

شبنم جباری

مقايسه طبقه بندی تصاوير ماهواره ای به دو روش شبکه های عصبی و نوروفازی

59

محمدرضا جلوخانی نيارکی

ارزیابی تکنیک تقسیم بندی دینامیکی  در مدل داده شبکه حمل و نقل جاده ای

60

سيد مجتبی شهابی

طراحی شبکه عصبی بر پايه آشکارسازی لبه

61

ساناز نگهبانی

الگوريتم های آشکارسازی در تصاوير فراطيفی

62

روزيتا فاضلی عطار

ارزيابي قابليت مدل V-I-Sبراي تهيه نقشه کاربري اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره ای Asterطالعه موردی: شهر اصفهان

63

سيد ياسر محسنی زنوزی

امکان سنجی طراحی و ساخت سنجنده های تلفيقی در ايران

64

جواد سوسنی

كاربرد تصاوير ماهواره اي  ETM  در تهيه نقشه گستره جنگل در ناحيه زاگرس مياني

65

اردشير خسروی دهکردی

مدل سازی توزیع مکانی کل سرب وکل کادمیوم درخاک سطحی شهر اصفهان به روش کریجینگ ناپیوسته

66

حسام الدين دهقانيان

استخراج اتوماتيک شبکه راه از تصاوير ماهواره¬اي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و آناليزهاي کلاسه-بندي تصوير

67

جواد سوسني

ETM+تعيين نرخ تغييرات سطح جنگلهاي استان لرستان طي دهه 1373 تا 1382 با استفاده از نقشه هاي رقومي 1:25000 و تصاوير ماهواره اي

68

نرگس بابازاده

بررسی نقش Webgis در ايجاد دولت الکترونيک : مطالعه موردی مديريت منابع طبيعي

69

ارسلان حیدری

بررسی پراکندگی واحدهای نانوایی در سطح شهر کرمانشاه و ارائه الگوی مناسب مکانی با استفاده از GIS

70

احسان آبشیرینی

پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني با استفاده از روش همپوشاني شاخص وزني در محيط GIS (مطالعه موردی تاقدیس پابده)

71

محمدرضا جعفری

امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره ای در طبقه بندی نهشته های کواترنری منطقه سه اصفهان

72

داود اکبری

بررسي و پياده سازي روشهاي شناسايي الگو در تصاوير فراطيفی

73

عطاالله کلارستاقی

ارزیابی تكنيكهاي بارزسازي رقومي در استخراج محدوده جنگل با استفاده از تصاوير ماهواره اي ETM+  در حوزه آبخیز فريم، استان مازندران

74

سميه احمديان

مدلسازی تاثیر عوامل شهری در فرآیند تخلیه اضطراری ناشی از بحران زلزله

75

مرتضی حيدری مظفر

بررسی روش های استخراج پيکسل های خالص از تصاوير ابرطيفی

76

مرتضی حاجی هادی ريسه

بهبود دقت ارتفاع ارتومتریک حاصل از مشاهدات GPS بر مبنای داده های ترازیابی مستقیم  و روش کولوکیشن

77

مريم نيک فر

ارزیابی قابلیت های تصاویر IRS-P5 جهت بروزرسانی نقشه های 1:25000 پوششی کشور

78

سید علی حجت

مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی از طریق آنالیزهای زمین آماری (مطالعه موردی : شهرستان شیراز)

79

نسرين روشنی

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی ـ منطقه يخچالی علم چال)

80

سید باقر فاطمی

امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره ای در تفکیک و طبقه بندی نهشته های کواترنری

81

محمد حسن وحيدنيا

نقش WEBGIS در میراث فرهنگی و صنعت گردشگری

82

داوود زمزم

مدلسازی دانسيته توپوگرافي با استفاده از تلفيق مشاهدات ثقل زميني، DTM وساختار زمين شناسی

83

ميثم عفتی

استخراج شبكه زهكشي از DEMو تاثير خطاهاي آن بر عوارض هيدرولوژيكي

84

سپیده داداشی خانقاه

ارزیابی شاخص جهانی پوشش برف برای مطالعه سطح پوشش برف در مقیاس منطقه ای

85

علی بليغ

ررسی اخذ داده با استفاده از ليزر اسکنر هوايي و ارائه روشی جهت حذف نويز از آن

86

مهرنوش بختياری فر

مدلسازي تعيين ميزان مناسبت كاربري ارا ضی  با استفاده از روشهای تصميم گيری چند معياره مکانی

87

بهرام صالحی

بررسي تغييرات منطقه پايين دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت سد با استفاده از تصاوير چند زمانه Landsat

88

رضا خاتمی

نقش وب معنایی در ارتقاء سیستم¬های اطلاعات مکانی

89

محمد حسین پور

استفاده از WFS ها جهت استاندارد سازی عملیات جمع آوری داده ها توسط GIS Mobile

90

نازیلا محمدی

کاربرد الگوریتم ژنتیک در یافتن مسیر بهینه با وزن دهی پارامتر ها

91

سمیرا دانشگر اصل

کاربرد فتوگرامتری در ترميم و بازسازی آثار باستانی

92

سحر حسينيان

تلفیق مستقیم سیستمهای فتو با سيستمهاي مدیریت پایگاه داده مکانی بمنظور تولید داده های سازگار و ساختاریافته برای GIS

93

محمد رضا قانعی

ارتقاء الگوریتم مسیر یابی بهینه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک به منظور استفاده در مسئله تخصیص و مکانیابی

94

صبا نادرزاده

بررسی منطق فازی و كلاسیك در تعیین مناسبترین مكان بیمارستان

95

سمیه پناهی

طراحی سیستم مسیریابی پویا بر اساس تلفیق اطلاعات ترافیکی و سیستم اطلاعات مکانی

96

صالح ارخی

پهنه بندی شدت فرسایش  و تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC

97

ولي ا... عزيزي فر

طراحي شبكه هاي ريزبافت حمل و نقل در جاده هاي جنگلي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي(GIS)

98

عليرضا پورشريفی

جایگزینی ترازیابی سواره با ترازیابی دقیق پیاده

99

محمود عبدلله زاده

تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در شهرستان بروجن با استفاده از سري زماني تصاوير      IRS P6   در سال 1386

100

قاسم رستمي

تعيين خطای گيرنده های GPS دستی در دامنه طول و مساحت

101

پرستو توکلی

تعيين پارامترهاي وضعيت  دوربين عکسبرداري

102

غلامرضا فلاحی

بررسي نقش Ontology در ايجاد SDI Local جهت تسهيل هماهنگي مديريت شهري

103

میر حسن میر یعقوب زاده

آشکارسازی تغییرات آلبدوی برف و ابر در تصاویرماهواره ای مادیس منظور تفیک ابر و برف

104

 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8