Monday, July 23, 2018

فهرست مقالات پذیرفته شده در همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی برای ارائه به صورت پوستری

1- بررسي آماري نام مراكز جمعيتي(روستا وشهر) موجود در پايگاه نامهاي جغرافيايي ايران

2- تدوين واژه نامه اصطلاحات جغرافيايي

3- طرح تهیه  نرم افزار اطلس سرشماری

4- فرآيند ورود اطلاعات به پايگاه

5- نام خلیج فارس در نقشه ها و اسناد تاریخی ایران و جهان

6- نام درياي خزر درنقشه ها


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8