يکشنبه, 28 مرداد 1397

سخنرانی

بهبود فرآیند تصمیم گیری مكانی با استفاده از Web-based GIS و فناور‌ی‌های AJAX
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
كاربرد پایگاه داده با نمایش‌های مختلف از یك داده واحد در اجرای بهینه زیر ساخت داده مكانی
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
طراحي و ايجاد يک شبکه اطلاعات بحران براي ايران با استفاده از Web GIS
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
ارزیابی نمایشگرهای موجود و انتخاب نرم افزار بهینه در ایران
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
دولت، قوانین و زیر ساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI)
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
پیاده سازی ماتریس‌های همجواری در سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین و یا تغییر کاربری‌های شهری (نمونه موردی: محله خاک‌سفید تهران)
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
A simple view to the lithosphere rheology
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
مطالعه حرکت قطبی و تاثير آن بر روی ميدان ثقل و سطح آب درياها
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
Efficiency of linear interpolation methods in multi reference DGPS
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
بررسی پديده های ژئوديناميکی با استفاده از مشاهدات ماهواره‌های ثقل‌سنجي. مطالعه موردی: زلزله سوماترای اندونزی سال 2004 ميلادی
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
کنترل کیفیت مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی دقیق درجه یک ایران
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
استفاده از استخراج ويژگي بر مبناي كلاس به همراه تركيب طبقه‌بندي كننده‌ها به منظور طبقه بندي تصاوير ابرطيفي
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
بررسی و مقایسه الگوریتم‌های استخراج اعضای خالص از تصاویر فراطیفی بدون دانش اولیه از صحنه تصویر برداری
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
استخراج عوارض در تصاوير ماهواره‌اي به وسيله آستانه گذاري با استفاده از مجموعه‌هاي فازي نوع II
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
ادغام تصوير پانکروماتيک و تصاوير چند‌طيفي با نسبت دقت مکاني بالا
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
مدیریت دقیقتر و بهتر کشاورزی سنتی به کمک طبقه‌بندی زیرپیکسلی
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
پهنه بندی نقشه شوری خاک با استفاده از پردازش تصوير ماهواره‌ای Aster و GIS در مدیریت اراضی نیشکر واحد کشت و صنعت دعبل خزائی خوزستان
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
بررسي ساختاري داده‌هاي مكاني بخش هيدرولوژي و فرآیند بهینه‌سازی تولید و آماده سازی آنها
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
طراحی و ایجاد پایگاه داده مکان‌مرجع برای شبکه آب و فاضلاب (مطالعه موردی شهرستان امیدیه)
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
مقایسه مدل منطق فازی با سایر مدل‌های مفهومی سازگار با GIS در مکانیابی مناطق مستعد گسترش سیلاب با كاربرد اطلاعات ماهواره‌اي سنجنده ETM+
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
بررسی رابطه تغییر کاربری اراضی و تولید رسوب در حوزه آبخیز مندرجان اصفهان
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
ارتقاء شاخص NDVI براي پيش بيني خشكسالي با استفاده از تصاوير Aster و Modis
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
اعتبار سنجي داده‌هاي بارش بدست آمده از ماهواره TRMM به كمك ايستگاه‌هاي خودكار هواشناسي در آذرماه 86
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
كاليبراسيون سيستم نور ساخت‌يافته به منظور استخراج اتوماتيك داده‌هاي سه‌‌بعدي سطح شيء
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
مروری بر مدل‌های پانوراما و کاربردهای آنها
ايجاد شده توسط : admin  |  شماره پرونده :  | 
صفحه1از212.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8