شنبه, 5 اسفند 1396

مقالات ژئوماتیک86 ارائه شده بصورت سخنرانی

تهيه نقشه حساسيت به بيابان‌زايي با تلفيق تكنيك‌هاي سنجش از دور GIS و روش ESAS

كاليبراسيون هندسي پروژكتور در سيستم نور ساختار يافته به روش فتوگرامتري برد‌كوتاه

استفاده از Geostatiatic والگوريتم LSU به منظور تعيين گياهان در معرض آلودگي كادميوم

مديريت شبكه فاضلاب منطقه شهري كيانپارس و كيان‌آباد با طراحي ژئوديتابيس و شبكه هندسي

تعيين توپوگرافي سطح دريا در خليج فارس و درياي عمان با تلفيق داده‌هاي آلتيمتريTopex/posedion , وERS1 و با استفاده از مدل جزرومد بدست آمده از آلتيمت

استفاده از سامانه اطلاعات مكاني براي شناسايي مناطق مناسب جهت احداث سد براساس پارامترهاي كمي

تعيين اعوجاج قطعات هواپيما با استفاده از روش فتوگرامتري صنعتي غيرآني كم هزينه

مقايسه كيفيت تفسيري تصاوير تركيب شده با استفاده از شاخص بصري

تعيين اتوماتيك ساختمان‌هاي تخريب شده از زلزله با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي با قدرت تفكيك بالا

بهينه سازي در فضاي توصيف به منظور افزايش دقت طبقه بندي

صفحه1از41234.بعدي.برو

مقالات ژئوماتیک86 ارائه شده بصورت پوستری

صفحه1از9123456...9.بعدي.برو

مقالات ژئوماتیک85 ارائه شده بصورت سخنرانی

صفحه1از3123.بعدي.برو

مقالات ژئوماتیک85 ارائه شده بصورت پوستری

صفحه1از6123456.بعدي.برو

همايش ژئوماتيک 84

صفحه1از41234.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8