چهارشنبه, 5 ارديبهشت 1397

پوستری

تشخيص و تمايز پيکسل هاي حاوي ابر از پيکسل هاي صاف و بدون ابر در تصاويرMODIS با استفاده از الگوريتم MCM (منطقه مورد مطالعه : سواحل جنوبي درياي خزر)

تشخیص نوع گیاه با استفاده از ویژگیهای طیفی و شبکه عصبی مصنوعی

شبيه سازي اينترفروگرام مدل رقومي زمين

Self Organizing Map and SRTM: Application in Yardangs Identification in the Lut Desert, Iran

طبقه‌بندی پوشش زمین با استفاده از داده‌های سنجش از دور و مدل سازی سیستم خبره آماری

آشکارسازي زير پيکسل تغييرات مناطق شهري به کمک آناليز ترکيب طيفي

تلفيق AHP وWeighted Overlay براي برآورد آسيب پذيري زيست محيطي در حوضه آبخيز با استفاده از سنجش از دور و GIS

مدیریت سوانح طبیعی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی و داده‌های سنجش از دورمطالعه موردی: سیل

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSEMS )در فشارشکن و تلمبه خانه اراک با استفاده از GIS/RS

بهبود طبقه‌بندي کاربري اراضي در مناطق کوهستاني با تلفيق سيستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور

ارزيابي عوامل محيطي اثر گذار بر استقرار توده هاي گياهي با استفاده از تکنيکهاي سنجش از دور وGIS

تلفیق سنجش از دور و GIS به منظور پتانسیل یابی مناطق مناسب جهت تغذیه آب زیرزمینی ، مورد مطالعه: محدوده تاقدیس کمستان

Using GIS/RS for Flood Management(A case study in Golestan)

بررسی تغییرات میزان طبیعی بودن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور وسامانه های اطلاعات جغرافیایی در پناهگاه حیات وحش موته

بررسي توانايي مدل CA مارکوف در پيش بيني نقشه پوشش اراضي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)

مدلسازی ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری اکوتوریسم در مناطق جنگلی زاگرس با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: جنگل کاکارضا در استان لرستان)

ارزیابی کارآیی تکنیکهای مختلف در تعیین تغییرات سطح پوشش جنگلهای زاگرس با استفاده از داده های ماهواره لندست (مطالعه موردي: جنگلهای حوزه آبخیز شمال خرم

مقایسه شاخص‌های گیاهی در تعیین تراکم پوشش جنگل های زاگرس با استفاده از داده‌های سنجنده +ETM

ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اصفهانی Ovis orientalis isfahanica در پارک ملی کلاه قاضی با روش ENFA

تلفيق شاخص NDVIو باند ترمال تصوير ماهواره¬اي براي استخراج نقشه تراکم پوشش گياهي با استفاده از RS و GIS

مقایسه روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره (نظارت شده و نظارت نشده) در تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی مناطق خشک و نیمه خشک(مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش م

پهنه بندی مناطق مستعد کشت زیتون با استفاده از GIS- استان لرستان

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خشکسالی – مطالعه موردی استان لرستان

ارزيابي توان حفاظتي پناهگاه حيات وحش قميشلو با استفاده از تلفيق GIS، روشMCE و منطق بولين

کارایی روش های زمین آمار در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه مودی: استان تهران)

مکان یابی کشت سیب با استفاده از روش بولین و انواع روشهای فازی AHP در محیط GIS

ارائه يک روش ساده جهت تهيه پايگاه اطلاعات مکاني مزارعمطالعه موردي: شهرستان پاسارگاد استان فارس

بررسي زمين آماري توزيع نيترات در آبخوان آبرفتي دشت عقيلي در محيطGIS

تعیین حریم و بستر رودخانه ها و عوارض آبی بر مبنای تعریف متریک مناسب گسترش و مقاومت در فضای رستری

تحليل حساسيت وزن‌دهي عوامل مكاني با بررسي تغييرات ارزش پيكسلهاي نقشه مكان‌يابي سدهاي اصلاحي توري سنگي در حوزه آبخيز

بکارگيري منطق بولين براي يافتن مکان هاي بهينه صنايع ( مطالعه موردي اصفهان بزرگ)

تحليل توزيع فضايي و مکان يابي فضاهاي آموزشي با استفاده از منطق فازي(Fuzzy Logic) وGIS

تعیین معیارها و ارایه مدل مکان یابی واحدهای صنعتی استخراج فلزات استراتژیک

استفاده از مدلهاي تصميم گيري چندمعياره ومنطق فازي در مديريت مكانيابي مراکز خدمات عمومي شهري

تعیین مکانهای بهینه ایستگاههای آتش نشانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

کاربرد روش هاي هم پوشاني شاخص و منطق بولين در مکان يابي مناطق مطلوب جهت احداث نيروگاه حرارتي با توجه به معيارهاي محيط زيستي

بررسي فاکتورهاي مؤثر در مکانيابي ايستگاه¬هاي امداد و نجات جاده سقز - سنندج با استفاده از مدل ترکيب خطي وزين (WLC)

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی (SMCDM) با GIS در کاربری اراضی شهری

بررسی کاربرد فناوری نوین GIS در پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل اصلاح شده پسیاک (مطالعه موردی: حوزه ابخیز ایلام در استان ایلام )

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی (SMCDM) با GIS در کاربری اراضی شهری

به کارگيری تصميم گيری چند معياری و GIS جهت شناسايی مناطق اميدبخش معدنی

کاربرد GIS و شاخص‌هاي ژئومورفيک در پهنه‌بندي تکتونيک فعال زون زاگرس

ارزيابی روشهای Knowledge-Driven در ارزشگذاری لايه¬هاي اطلاعاتي اکتشافي در¬ GIS

ارزيابي توانائي روش‌های Tetracorder و SAM براي طبقه‌بندي مواد معدني در تصاوير ابرطيفي AVIRIS

رسم نقشه شکستگيهاي ساختاري منطقه تکنار)ايران مرکزي( با استفاده از روشهاي دورسنجي

کاربرد GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در پهنه بندی خطرزمین لغزش و مقایسه ارجحیت عوامل موثر در ایجاد لغزش مطالعه موردی : حوضه آبخیز منشاد یزد

ارتباط كانه‌زايي در كانسار ايپك و ساختارهاي زمين شناسي بر مبناي مطالعات دورسنجي

مطالعه پوسته و هم ایستایی در منطقه غرب فلات ایرانبا استفاده از روش صفحه نا محدود

طراحی و بهینه سازی طرح مشاهداتی شبکه های محلی GPS

بررسی تغییر مدل بار جزر و مد اقیانوسی بر روی مختصات و سرعت

اندازه‌گيري كمترين مقدار شتاب‌ثقل در ايرانMinimum gravity measurement of Iran

تعيين شاخص‌هاي خميدگي و بي‌قرينگي در سيستم تصوير‌هاي مختلف مطالعه موردی : قاره آسيا و ايران

Application of Boundary Element Methods for Plate Tectonic Deformation Modeling and its Comparison with Other Numerical and Analytical Methods

آشکارسازی و کاهش خطای چند مسیری از مشاهدات فاز و کد GPS با استفاده از تبدیل موجک گسسته

بررسی روند رشد شهر شیراز و تأثیر آن بر فضای سبز طی سه دهه گذشته

تفسير ساخت اصلي شهرو مطالعه تخصيص كاربري استاندارد با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهرك گلستان يزد)

بررسي استفاده از سيستم اطلاعات جغرافیا در كنترل سيلابهاي شهري

استفاده از قابليت سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت آلودگي هواي شهر تهران

استفاده ازسیستم اطلاعات زمینی بعنوان بانک جامع اطلاعات نقشه برای جلوگیری از موازی کاری در تهیه نقشه

ارزشگذاری کاربری املاک و اراضی با GIS مطالعه موردی : منطقه 14 شهرداری تهران

حوزه بندی آماری شهر اراک بر اساس طبقه بندی نظارت نشده برداری از طریق سیستم های اطلاعات مکانی

كاربرد و استفاده ازشبكه¬هاي عصبي مصنوعي براي استخراج ساختمان از تصاوير ماهواره¬اي با قدرت تفكيك بالا

ارائه یک فيلتر غيرخطي براي كاهش نويز لکه (speckle) همراه با بهبود لبه

استفاده از الگوریتم های استخراج پیکسل‌های خالص از تصاویر ابرطیفی به منظور شناسایی اهداف خاص

ارزيابي روشهاي عمق‌سنجي با استفاده از تصاوير ماهواره اي

ارزيابي الگوريتم‌هاي طبقه‌بندي شبکه‌هاي عصبي و حداکثرهمانندي براي استخراج پوشش گیاهی دیم با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي IRS در حوضه کشور

ارزيابي نقش بهينه سازي همزمان فضاي توصيف و الگوريتم طبقه‌بندي در افزايش دقت طبقه‌بندي

ارائه روشي جهت نرمال سازي خودکار سطح راديومتريکي تصاوير چند زمانه به منظور کشف تغييرات

بررسي و پياده سازي روشهاي مختلف آشکارسازي طيفي بامهاي داراي پوشش خاص روي تصاوير فراطيفي

بررسي محتواي اطلاعاتي تصاوير تلفيقي IRS-P5 و IRS-P6جهت به‌روز رساني نقشه‌هاي1:25000 پوششي كشور

پیاده سازی فرایند زمین مرجع کردن تصاویر خام آرایه خطیIRSp6 با استفاده از پارامترهای مداری میثم یوسف زاده

بررسي اثر ناهمواري هاي سطح زمين بر قابليت استفاده از مدل افاين در زمين مرجع نمودن تصاوير سنجنده Cartosat-1

بررسی مشکلات و ارائه راه حلی جهت تعيين و جبران اطلاعات راديومتريکی نواحی پنهان در توليد ارتوی رقومی حقيقی مناطق شهری

بهبود آشکارسازي طيفي بام ساختمانها در تصاوير فراطيفي از طريق کاهش نويز و وابستگي طيفي باندها

استفاده از تصاوير باند های خام و پردازش شده سنجنده های ASTER و ETM+ در تعيين واحد های سنگی سازند های گچساران و آغاجاری در شهرستان بهبهان

مديريت حوادث واتفاقات شبکه آب شهري با استفاده از سيستمهاي اطلاعات مکاني

‫کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ريزي زیست محیطی حمل و نقل شهری با تاکید بردسترسی ها وآلودگی هوا. مطالعه موردي: شهر پتالینگ جایا( مالزی)

استفاده از سيستم هاي اطلاعات مکاني در سرشماري به منظور هدايت سرشماري و مديريت اطلاعات حاصل از آن

بکارگيري تلفيق Mobile GIS و Wireless Sensor Network در مديريت حوادث در زيرساخت شبکه توزيع آب

طراحي سيستم تحت "وب" راهنماي مراجعين

آشنايي با سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي متن باز (Open Source)

Spatial analysis and investigation in two years fire events of Ankara, Turkey

ارزيابي معيارهاي مختلف استخراج گوشه مبتني بر شدت روشنايي

بررسی تغییرات پارامترهای مداری حاصل از دسته المانهای دوخط مدار

حذف عوارض ناخواسته از روي تصاوير فتوگرامتري به وسيله ي فيلترهاي حلقه اي هوشمند در مراحل مقدماتي تهيه ي نقشه

تهیه مدل سه بعدی از بناهای تاریخی به کمک اسکنرلیزری سه بعدی

امکان سنجی بهبود کيفيت مدل ارتفاعی رقومی حاصل از نقشه و ارزيابی مراحل و روشهای موجود

کالیبراسیون فتولیزراسکنر به روش فتوگرامتری برای هم‌مرجع‌کردن مستقیم ابر نقاط مبتنی بر تصویر

پياده سازي و ارزيابي روش استخراج نيمرخ در بازسازي سه بعدي اشياء کوچک

نقشه برداری زیرزمینی براساس اطلاعات مکانی سنسورها

بررسی سیستم های نقشه برداری زیر سطحی در ترسیم پروفیل لوله و کابل وارائه دستاوردهای داخلی

بررسي صحت و دقت استفاده از گيرنده هاي ماهواره هاي GPS در آماربرداري جنگل هاي زاگرس

ساخت يک سيستم ترازيابي دقيق سواره با رويکرد تکثير و جايگزيني آن براي سيستمهاي ترازيابي دقيق پياده موجود در سازمان نقشه برداري کشور

طراحي و ايجاد شبکه هاي طويل ژئودزي با دقت بالا به منظور ايجاد نقاط ثابت (Fixed points) در پروژه هاي خطي نظير خطوط راه آهن

شبيه سازی و مدل‌سازی اثر تراز و قدرت تفکيک تصاوير دوربين‌های سمت الرأسی بر روی دقت تعيين موقعيت نجومی

مطالعات GIS مبنا در بررسي انحناي دامنه‌هاي شيبدار، به عنوان عامل موثر در زمين‌لغزش (مطالعه موردي حوزه آبخيز دليچاي دماوند)


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8