يکشنبه, 28 مرداد 1397

تهیه نقشه گسیلمندی سطوح مختلف با استفاده از باندهای حرارتی و داده‌های سینوپتیکی

شناسايي و تعيين مختصات خودکار تارگت‌هاي کددار از تصاوير نيمرخ در سيستم بازسازي سه بعدي مبتني بر نيمرخ‌هاي شئ

ارزیابی شبکه ی حمل و نقل چند ساختی و کوتاهترین مسیر کارآمد در آن

روش های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استخراج راه از تصاویر ماهواره ای و بررسی مدل snake

ارزيابي عملکرد و تنظيم پارامترهاي الگوريتم پرندگان در بهينه سازي مسئله تخصيص مکان مطالعه موردي اسکان موقت بعد از زلزله

کاربرد GIS در شبکه توزیع آب شهری و مدیریت اطلاعات مشترکین

اندازه گیری فرونشست دشت هشتگرد ناشی از استخراج آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری

استخراج ویژگی از تصاویر فرا طیفی به کمک روش مبتنی بر ماتریس همبستگی و توابع مورفولوژی

تلفیق GIS و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برای ارزیابی‌ عملکرد خطوط اتوبوسرانی تهران

بررسي پتانسيل آسيب‌پذيري و تحلیل حساسیت پارامترها درآبخوان دشت فیروزآباد با استفاده از مدل دراستيك در محیط GIS

بررسي امکان پيش‌بيني مکاني پس لرزه‌هاي ناشي از زمين لرزه هاي بزرگ با استفاده از معيار شکست کولمب مطالعه موردي : زمين‌لرزه Mw = 7.4 (1990/6/20)رودبار

ارتقاء الگوریتم شیب‌مبنا جهت فیلتر‌کردن داده‌های لیزر اسکنر هوائی

شمارش خودکار درختان در تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا به کمک عملگرهای مورفولوژیک

شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

توسعه و طراحي سيستم پايگاه اطلاعات مكاني سازماني املاك بمنظور مستند سازي فرآيند تملك اراضي مخازن سدها و حريم نيروگاهها

آشکار سازي تغييرات ژئومورفيک مسير رودخانه کارون با استفاده از داده هاي GIS و RS (بازه شوشتر تا اروندرود)

ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه طی دوره 2005- 1989 با استفاده از داده های RS وGIS

ارزیابی پارامترهای مؤثر بر میزان آسیب پذیری از زلزله بر پایه منطق فازی (مطالعه موردی تهران)

قطعه بندي و طبقه‌بندي با استفاده از نقشه‌های خود سامانده با تکيه بر کتابخانه‌هاي طيفي مواد معدني

بکارگیری منحنی های پویا در استخراج اتوماتیک عارضه ساختمان از تصاویر با قدرت تفکیک بالا

بررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کلاس های پوشش- کاربری زمین شهری با استفاده از داده‌ی سنجنده ETM+، مطالعه موردی شهر تهران

برآورد توزيع مکاني بارندگي در حوضه آبريز سد درودزن با استفاده از GIS

تعيين روش بهينه براي ادغام تصاوير با قدرت تفکيک بالاي IRS-P5 و IRS-P6 با استفاده از معيارهاي ارزيابي کمي

کاربرد مدل LUR در تخمین آلاینده های CO و PM10 (مطالعه موردی، شهر تهران)

تهيه نقشه برخي از پارامترهاي خاك سطحي شهرستان نهاوند با استفاده از GIS و زمين آمار

صفحه1از3123.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8