پنج‌شنبه, 28 تير 1397

اولین گردهمایی بین المللی بزرگ مدیریت جهان اطلاعات مکانی-کشور کره 

امضاء تفاهم نامه بین ایران و کره 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8