Tuesday, March 20, 2018

پیوندها


آمار

General Statistics
Total Views Statistics 4235052
High Visited Date 3/19/2018
Visit Count in High Visit Date 4432
Today Visits 777
Yesterday Visits 4436

Xml...

عیدی سازمان نقشه برداری کشور به مردم توزیع نیم میلیون نقشه گردشگری به روز برای سفرهای نوروزی 
News Code : 1719  |  Event Date : 3/19/2018
سازمان نقشه برداری کشور با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند: بیست و پنجمین همایش ملی ژئوماتیك و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مكانی 
News Code : 1713  |  Event Date : 3/18/2018
در جریان دیدار رئیس مرکز توسعه سیستم‌ها و فن آوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور با رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور مطرح شد: تقویت همگرایی حوزه فناوری اطلاعاتِ سازمان نقشه‌برداری كشور با سازمان برنامه و بودجه كشور 
News Code : 1711  |  Event Date : 3/17/2018
در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد: بررسی و توسعه روشهای ارزیابی زیرساختهای داده مكانی ملی(NSDI) 
News Code : 1709  |  Event Date : 3/14/2018
در جريان بازديد رئيس سازمان نقشه برداري كشور از اداره كل نقشه برداري منطقه غرب مطرح شد؛ حركت سازمان نقشه برداری كشور بر پایه نیازهای توسعه ای كشور است 
News Code : 1706  |  Event Date : 3/14/2018
مسعود شفيعي در جريان بازديد از فعاليتهاي ميداني زميني مرتبط با طرح كاداستر امور اراضي مطرح كرد: سازمان نقشه برداری كشور از جایگاه ملی خود به اجرای طرح كاداستر اراضی كمك میكند 
News Code : 1704  |  Event Date : 3/14/2018
News Code : 1701  |  Event Date : 2/12/2018
Page1of3123.Next.GO

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8