جمعه, 3 خرداد 1398
  • EN
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 430
رئیس سازمان نقشه برداري کشور در کرمان:
نقشه پهنه های آبی كشور تهیه شد
رئیس سازمان نقشه برداري کشور گفت: با برنامه ریزي ها و اقدامات راهبردي انجام شده، نقشه پهنه هاي اصلی آبی کشور توسط این سازمان تهیه و تدوین شده است.

رئیس سازمان نقشه برداري کشور گفت: با برنامه ریزي ها و اقدامات راهبردي انجام شده، نقشه پهنه هاي اصلی آبی کشور توسط این سازمان تهیه و تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از ایرنا؛ مسعود شفیعی عصر دوشنبه 19آذرماه در حاشیه دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان افزود: نقشه پهنه هاي آبی خلیج فارس و دریاي خزر اینک تهیه شده و تهیه این نقشه ها به منظور استفاده در عرصه شناورهاي بین المللی بوده است.

وي تصریح کرد: استان پهناور کرمان طی سال هاي گذشته به علت مباحث ژئوفیزیکی و گسل ها دچار تغییراتی شده است لذا نیاز به تهیه نقشه هاي به روز در این استان نیز وجود دارد.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور عنوان کرد: تهیه نقشه هاي جامع و کاربردي از استان کرمان، امنیت را در حوزه سرمایه گذاري و فعالیت هاي عمرانی تقویت می کند.

وي گفت: نقشه هاي 50 نقطه از استان کرمان تاکنون تهیه شده است و آخرین عکسبرداري این استان در سال 91 در این شهر بوده است.

شفیعی ادامه داد: پایش ها و مستند سازي ها از استان کرمان باید در دوره هاي زمانی کوتاه مدت تري انجام شود. همچنین امروز خلاء نقشه هاي 20 منطقه تازه تاسیس و کوچک در استان نیز وجود دارد.

وي با بیان اینکه این سازمان ابتدا براي تهیه نقشه هاي عمرانی فعالیت خود را آغاز کرد اظهار داشت: سازمان نقشه برداري وظیفه تهیه بستر آمایش سرزمین و استقرار جمعیت را نیز برعهده دارد و بازوي تخصصی سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور برنامه ریزي بهتر و تهیه اطلاعات دقیق برای تصمیم گیری است.

رئیس سازمان نقشه برداري کشور افزود: این سازمان ضمن نظارت بر فرایندهای تولید نقشه دیگر دستگاه ها، فرآیند تهیه نقشه و اطلاعات مکانی پایه را نیز اجرایی می کند.

وي اضافه کرد: استان کرمان با توجه به وسعت و موقعیت استراتژیک خود براي سازمان نقشه برداري کشور از اهمیتی ویژه برخوردار است و این سازمان در کرمان تغییرات پوسته زمین و تغییرات هندسی سطح زمین را در سطح و ارتفاع پایش می کند.

شفیعی گفت: این سازمان از دهه 80 فرونشست زمین را در استان کرمان رصد می کند که منشا اصلی آن کاهش آب هاي زیرزمینی است.

وي با بیان اینکه با کاهش سطح آب سفره هاي زیرزمینی بستر زمین به وضعیت خطر نزدیک می شود تاکید کرد: با فرونشست زمین، زمین هاي کشاورزي با شکاف عمیق و سازه هاي راه ها، ساختمان ها و راه آهن تخریب می شوند.  رئیس سازمان نقشه برداري کشور ادامه داد: تاکنون پنج اداره کل نقشه برداری منطقه اي در همدان، تبریز، اهواز، مشهد و بندرعباس راه اندازي شده، اما این ادارات داراي مشکلات منطقه اي هستند.  وي گفت: رویکرد کلان سازمان نقشه برداري کشور براي آزادسازي داده ها در راستاي شفاف سازي و جلوگیري از رانت و برخی از مفاسد اقتصادي است.

شفیعی با تاکید بر اینکه اطلاعات مکانی نباید در آرشیو دستگاه ها محبوس شوند گفت: مردم باید به اطلاعات غیر محرمانه تمامی دستگاه ها دسترسی داشته باشند.

وي افزود: اگر داده ها در اختیار عموم قرار گیرد، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، میلیاردها تومان براي مردم درآمد زایی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز در این دیدار گفت: سازمان نقشه برداري کشور با تهیه و تدوین اطلاعات به روز خود، وظیفه تامین بخشی از قدرت و توانمندي کشور را بر عهده دارد.

حجت الاسلام حسن علیدادي سلیمانی ادامه داد: جغرافیاي یک کشور، قدرت آن کشور را رقم می زند و مسائل جغرافیایی در فرایند قدرت بسیار تاثیرگذار است.

وي افزود: این سازمان، اطلاعاتی را در اختیار سایر دستگاه ها قرار می دهد و با برنامه ها و طرح هاي خود موجب جلوگیري از هدر رفتن بودجه کشور می شود.

گفتنی است در این دور از سفرها و دیدارهای رئیس سازمان نقشه برداری کشور به استان کرمان، دکتر جمور معاون فنی و دکتر توکلی مشاور رئیس سازمان، دکتر شفیعی را همراهی کردند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0