جمعه, 3 خرداد 1398
  • EN
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 791
مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری کشور اعلام کرد:
افزایش یك متر و پانزده سانتیمتری تراز آب دریاچه ارومیه
بررسی دریاچه ارومیه با استفاده از داده‌های ماهواره‎ای حاکی از آن است که تراز آب این دریاچه در بهار ١٣٩٨ از افزایش قابل ملاحظه 15/1 متری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته برخوردار بوده و مساحت و حجم آب دریاچه نیز به ترتیب به میزان 1093 کیلومتر مربع و3/3 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

بررسی دریاچه ارومیه با استفاده از داده‌های ماهوارهای حاکی از آن است که تراز آب این دریاچه در بهار ١٣٩٨ از افزایش قابل ملاحظه 1/15 متری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته برخوردار بوده و مساحت و حجم آب دریاچه نیز به ترتیب به میزان 1093  کیلومتر مربع و3/3 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

به گزارش سازمان نقشه برداری کشور، مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی این سازمان با بررسی نمودار تغییرات نسبی تراز آب دریاچه ارومیه در اردیبهشت سال‌ 1398 و مقایسه آن با تراز آب این دریاچه در سال گذشته نشان میدهد که تراز دریاچه در نتیجه افزایش آبهای ورودی به این دریاچه  نسبت به سال گذشته به میزان یک متر و پانزده سانتیمتر افزایش یافته است که این افزایش از دیماه سال 1397 آغاز شده و هم اینک به مقدار 1/15 متر رسیده است. محاسبه تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه در 30 سال گذشته و همچنین بطور دقیق تر در 3 سال گذشته که از داده های ماهواره های ارتفاع سنجی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که تراز آب این دریاچه از سال 1375 شمسی کاهشی شده و این روند در سالهای بعدی شتاب بیشتری به خود گرفته است.

این روند اگرچه در سالهای اخیر کند شده و بعضا افزایشی شده است ولی افزایش تراز آب، قابل ملاحظه نبوده و نتوانسته نگرانی های موجود در خصوص این دریاچه را مرتفع نماید. ولی افزایش تراز آب این دریاچه در ماه های اخیر با نرخی بیسابقه، امید زیادی در راستای احیای این دریاچه ایجاد مینماید؛ بطوریکه تراز آب دریاچه هم اینک به تراز 10 سال گذشته نزدیک شده است.

مطالعه پهنه آبی این دریاچه همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل نشاندهنده افزایش قابل ملاحظه سطح این دریاچه است بطوریکه سطح دریاچه از362 /2363 کیلومتر مربع در سال گذشته هم اینک به 985 /3455 کیلومتر مربع در سال جاری افزایش یافته است که افزایش سطحی به میزان623/1092 کیلومتر مربع را نشان می‏ دهد. تغییرات پهنه آبی این دریاچه مربوط به بهار سالهای 1397 و 1398 در شکل با رنگهای آبی پررنگ و کم رنگ بخوبی نمایان است. همچنین بررسی این تصاویر حاکی از آن است که مجموع مساحت کل جزایر کوچک و بزرگ در داخل دریاچه از جمله: جزایر کبودان ، اشک، آرزو و اسپیر نسبت به سال گذشته حدود 115 کیلومتر مربع کاهش یافته که نشان دهنده بالا آمدن قابل ملاحظه آب دریاچه میباشد. با توجه به افزایش تراز آب و سطح این پهنه آبی میتوان نتیجه گرفت که میزان آب موجود در این دریاچه در حال حاضر نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدوداً به میزان345/ 3 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.  لازم به ذکر است که تراز دریاچه ارومیه هنوز در مقایسه با ماکزیمم تراز این دریاچه در اواسط دهه 70 شمسی فاصله زیادی دارد (حدود شش متر) و امید است ادامه نزولات جوی در سال جاری و سالهای آتی موجبات بازگشت کامل این دریاچه به حیات طبیعی خود را فراهم آورد.

(تهیه گزارش از دکتر علی سلطانپور مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری و فائزه سلامی كارشناس اداره امور جزر و مد و جريان سنجي)


مقایسه تغییرات پهنه آبی دریاچه ارومیه در سال 2019 نسبت به سال 2018

افزایش پهنه آبی دریاچه ارومیه در سال اخیر نسبت به سال گذشته (جزایر کبودان، اشک، آرزو و اسپیر)امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0