پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 3 خرداد 1398
  • EN
فایل های مورد نیاز دستورالعمل اجرایی نقشه های 1/500 -1/1000- 1/2000

 
سایت اداره کل نظارت و کنترل فنی راه اندازی شد.

http://tc.ncc.org.ir

مطالب این صفحه در ادارت تابعه > اداره  نظارت و کنترل زمینی و آبنگاری > دستورالعمل و برنامه ها می باشد.


5.3.5.0
V5.3.5.0