کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

طی اقدامی نادر در نظام اداری ایران؛ سازمان نقشه‌برداری كشور، جزئیات هزینه‌های ماهانه خود را منتشر كرد

گزارش شفافسازی مالی سازمان نقشه‌برداری كشور آذر ماه 97

انتشار جزئیات هزینه‌های ماهانه آذر ماه 1397

2 بهمن 1397 ساعت 14:47

نگارنده : زهرا امیری


هزینه های مالی مربوط به آذر ماه سال 1397
 


کد مطلب: 390

آدرس مطلب: https://www.ncc.org.ir/fa/news/390/گزارش-شفافسازی-مالی-سازمان-نقشه-برداری-كشور-آذر-ماه-97

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.org.ir