کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

1 بهمن 1395 ساعت 17:02

نگارنده : زهرا امیری


قانون برنامه پنجساله ششم توسعه


کد مطلب: 579

آدرس مطلب: https://www.ncc.org.ir/fa/news/579/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.org.ir