سازمان نقشه برداری کشور 16 تير 1398 ساعت 15:13 https://www.ncc.org.ir/fa/report/891/سازمان-اداری-استخدامی-کشور-اعلام-رشد-14-درصدی-رتبه-ارزیابی-عملکرد-اختصاصی-نقشه-برداری -------------------------------------------------- عنوان : سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: رشد 14 درصدی رتبه ارزیابی عملکرد اختصاصی سازمان نقشه برداری کشور -------------------------------------------------- سازمان اداری و استخدامی کشور در بررسی ارزیابی عملکرد سازمان‎ها و نهادهای دولتی اعلام کرد که سازمان نقشه برداری کشور در زمینه شاخص‎های اختصاصی عملکرد، 14 درصد رشد داشته است. این سازمان در مجموع بررسی شاحص‎های عمومی و اختصاصی نیز رشد 4 درصدی داشته که در مجموعه سازمان‎های تابعه سازمان برنامه و بودجه، بیشترین رشد را به ثبت رسانده است. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، هر ساله سازمان ها و نهادهای دولتی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاخص های عمومی در برگیرنده تکالیف و مقرراتی است که به طور عمومی همه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند و شاخص های اختصاصی نیز بر اساس میزان انطباق عملکرد دستگاه های اجرایی با اهداف کلی برنامه های توسعه و میزان موفقیت در اجرای طرح های عمرانی و ماموریت های اصلی تعیین و ارزیابی می شود. شاخص های عمومی بر اساس برنامه اصلاح نظام اداری، شامل اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء بهره وری، ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی؛ توسعه فرهنگ سازمانی واستقرار نظام مدیریت عملکرد است. شاخص های اختصاصی در سازمان نقشه برداری کشور نیز شامل تولید و بازنگری انواع نقشه های توپوگرافی؛ به روز رسانی و توسعه شبکه ها و چارچوبهای نقاط مبنایی کشور، توسعه و تکمیل پایگاه داده های مکانی و سرویس های برخط، نگهداری ایستگاه های دائمی پایش تراز دریا و مدلسازی جزرو مد، انجام عملیات هیدروگرافی، تولید و بازنگری اطلس ها و نقشه های موضوعی و نظارت و کنترل فنی خدمات و محصولات نقشه برداری می شود. در گزارش اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان نقشه برداری کشور در سال 96 نسبت به سال 95 اگرچه همچنان رتبه متوسط را کسب کرده اما 4 درصد رشد بررسی شاخص های اختصاصی و عمومی داشته و در شاخص های ارزیابی اختصاصی نیز 14.06 درصدی را نشان داده است. این در حالی است که رشد شاخص های عمومی و اختصاصی در سازمان برنامه و بودجه کشور تنها 0.8 درصد بوده و سازمان آمار ایران به عنوان سازمان هم عرض سازمان نقشه برداری کشور که زیر مجموعه سازمان برنامه است نیز 2.46 درصد رشد داشته است.