سازمان نقشه برداری کشور 12 ارديبهشت 1398 ساعت 10:57 https://www.ncc.org.ir/fa/news/701/فرهنگ-اختصارات-نقشه-برداری -------------------------------------------------- عنوان : فرهنگ اختصارات نقشه برداری -------------------------------------------------- متن : اصطلاحات نقشه برداری