سازمان نقشه برداری کشور 18 تير 1398 ساعت 12:54 https://www.ncc.org.ir/fa/gallery/1037/1/دیدار-دو-ساعته-تن-نمایندگان-تهران-رئیس-مدیران-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- عنوان : دیدار دو ساعته دو تن از نمایندگان تهران با رئیس و مدیران سازمان نقشه برداری کشور -------------------------------------------------- با حضور دکتر محمود صادقی و مهندس محمدرضا بادامچی نمایندگان تهران و اعضای فراکسیون «شفافسازی و سالم سازی اقتصاد و انصباط مالی مجلس دهم» در سازمان نقشه برداری کشور، گام‌های شفاف‌سازی در سازمان نقشه برداری کشور، در جلسه‎ای با حضور مدیران این سازمان بررسی شد. متن :