سازمان نقشه برداری کشور 2 بهمن 1397 ساعت 14:47 https://www.ncc.org.ir/news/390/گزارش-شفافسازی-مالی-سازمان-نقشه-برداری-كشور-آذر-ماه-97 -------------------------------------------------- طی اقدامی نادر در نظام اداری ایران؛ سازمان نقشه‌برداری كشور، جزئیات هزینه‌های ماهانه خود را منتشر كرد عنوان : گزارش شفافسازی مالی سازمان نقشه‌برداری كشور آذر ماه 97 انتشار جزئیات هزینه‌های ماهانه آذر ماه 1397 -------------------------------------------------- متن : هزینه های مالی مربوط به آذر ماهسال 1397