سازمان نقشه برداری کشور 27 مرداد 1398 ساعت 15:01 https://www.ncc.org.ir/fa/gallery/1500/1/گزارش-تصویری-سومین-جلسه-کارگروه-بسته-اجرایی-برنامه-کاهش-خطر-فروریزش-افزایش-ایمنی-شریان-های-حیاتی-شهر-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: سومین جلسه کارگروه بسته اجرایی برنامه کاهش خطر فروریزش و افزایش ایمنی شریان‌های حیاتی شهر تهران -------------------------------------------------- سومین جلسه کارگروه بسته اجرایی برنامه کاهش خطر فرو ریزش و افزایش ایمنی شریان‌های حیاتی شهر تهران مصوب هیئت وزیران، صبح روز یکشنبه 26 مردادماه 1398، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد. متن : رئیس سازمان نقشه برداری کشور در سومین جلسه کارگروه بسته اجرایی برنامه کاهش خطر فرو ریزش و افزایش ایمنی شریان های حیاتی شهر تهران گفت: اگرچه کمبود منابع برای ایجاد آمادگی های مناسب قبل از وقوع بحران ها انکار ناپذیر است، اما با توجه به هزینه های سنگینی که هر ساله در کشور ما در هنگام بروز بحران ها و برای جبران خسارات ناشی از آن ها صرف می شود، کافی است درصدی از اعتباراتی که در اینگونه مواقع هزینه می شود، صرف پیش آگاهی و پیشگیری از بحران ها شود. به این ترتیب هم به تدریج زیرساخت های مرتبط با مدیریت بحران در کشور تقویت خواهد شد و هم خسارتهای ناشی از مخاطرات و بلایا را به نحو محسوسی کاهش خواهیم داد.