سازمان نقشه برداری کشور 21 دی 1398 ساعت 17:23 https://www.ncc.org.ir/fa/news/1961/اعلام-نتیجه-پنجمین-فراخوان-انتخاب-تعدادی-مدیران-کارشناسان-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- با صدور اطلاعیه‌ای انجام شد؛ عنوان : اعلام نتیجه پنجمین فراخوان انتخاب تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان نقشه‌برداری کشور -------------------------------------------------- دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل سازمان نقشه‌برداری کشور با صدور اطلاعیه‌ای نتایج بررسی‌های کارگروه ارزیابی شرکت‌کنندگان در پنجمین فراخوان انتخاب متصدیان تعدادی از سمت‌های مدیریتی و کارشناسی این سازمان را اعلام کرد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، در پنجمین فراخوانانتخابمدیران و کارشناسان سازمان نقشه برداری کشور، برای انتصاب 15 سمت مدیریتی و کارشناسی از داوطلبان حائز شرایط دعوت به همکاری شده بود. در این فراخوان 42 نفر داوطلبشده بودند که 36 نفر آنها از کارکنان سازمان نقشه برداری کشور و 6 نفر نیز خارج از این سازمان بودند. کارگروه ارزیابی داوطلبان شرکت کننده در این فراخوان در مورد شش پست به نتیجه نهایی رسید.به این ترتیب علی صادقی نائینی به عنوان مدیرکل نقشه برداری هوایی و فضایی، محمد عرب کرمی به عنوان مدیر کارتوگرافی و اطلس های ملی، رضا عباچیان به عنوان معاون اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی، محسن سهرابی به عنوان معاون مدیریت امور مالی و ذیحسابی، علی مدد برای دو پست کارشناسمعاونت فنی و کارشناسمعاونت فناوری توسعه، برنامه ریزی و هماهنگی امور دستگاه ها انتخاب شدند. بر اساس نتیجه اعلام شده از سوی کارگروه ارزیابی شرکت کنندگان؛ انتصاب متصدیان هفت پست مدیرکل سامانه ها و زیر ساخت های اطلاعات مکانی، معاون عکس برداری و پرواز اداره کل نقشه برداری هوایی و فضایی، مدیر برنامه ریزی و بودجه، حقوقی و پشتیبانی، معاون مدیریت برنامه ریزی و بودجه، حقوقی و پشتیبانی، رئیس اداره روابط عمومی و نظارت بر انتشارات ، رئیس اداره دبیرخانه و عامل ذیحساب به تکرار فراخوان خواهد انجامید. درباره دو پست مشاور حوزه ریاست و رئیس اداره تولید نقشه و انتشارات نیز اعضای کارگروه ارزیابی شرکت کنندگانبه جمع بندی نهایی نرسیدند. این بدان معنی است که کارگروه درباره 9 پست مذکور "در این مقطع زمانی" به تصمیم نهایی نرسیده و ممکن است تا پیش از فراخوان بعدی، از میان گزینه های دارای شرایط احراز، انتخاب صورت گیرد؛ در غیر اینصورت در فراخوان بعدی این موارد تکرار خواهند شد.لذا متقاضیانی که در این فراخواندارای شرایط احراز اولیه بودند نیاز به شرکت مجدد در فراخوان آتی راندارند و شرایط آنها مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتنی است کلیه پذیرفته شدگان نهایی در صورت شمول، ملزم به ارائه گواهینامه شایستگی عمومی مدیران موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 4/11/96 در سطح مربوطه میباشند. برای مشاهده نتیجه فراخوان پنجم اینجا راکلیک کنید.