plus
reset
minus
plus
minus
 
تهران
دکتر نانكلی: در حال حاضر آتشفشان دماوند، تهران را تهدید نمی‎كند
۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ۱۶:۱۲