واحدهای سازمان
ایرنا: استفاده ایران از بیشترین سطح دریای خزر
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۰۱
ایرنا: مرزهای ایران و افغانستان ساماندهی می‌شود
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۰۰
ایرنا: درآمد میلیون دلاری کشور از فروش نقشه‌های دریایی
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۱:۵۹
ایرنا: تعیین مساحت دقیق کشور حقوق دریایی را محقق می‌کند
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶
ایرنا: چالش امروز نه در مساحت بلکه در تعیین مرزهاست
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۰۱
در نشست تخصصی "مساحت ایران"، ابعاد فنی و حقوقی موضوع مورد بررسی قرار گرفت
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۴۹
خبرگزاری صدا و سیما: رتبه ۱۷ سازمان نقشه برداری در ارائه خدمات الکترونیک
۱۲ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۳۱
صداوسیما: برداشت محدودیت ارائه اطلاعات مکانی به مراجعان سازمان نقشه برداری
۱۰ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۳۲
شفیعی: نقشه و اطلاعات مکانی، از اجزای جدایی‌ناپذیر سرشماری‌ها و طرح‌های آماری هستند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۳:۳۰