اداره کل نقشه برداری هوايی و فضايی
60 ماهواره برای ارائه اینترنت پر سرعت به فضا پرتاب شدند
۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۳۲
مناقصه عمومی ارائه خدمات به چهار فروند هواپیمای سازمان نقشه‌برداری کشور
۸ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۰۷
عملکرد تصویربرداری هوایی در یک نگاه
۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲
فهرست نقشه‌های شهری بزرگ‌مقياس تهيه شده توسط اداره تبديل و ويرايش رقومی
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۰۸