دکتر علی جاویدانه
معاون فناوری توسعه، برنامه ریزی و هماهنگی امور دستگاه ها
تلفن: 02166071027
داخلی: 2543
معاونت فناوری توسعه، برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاهها
علی جاویدانه معاون فناوری توسعه، برنامه‌ریزی و هماهنگی امور دستگاه‌‌های سازمان نقشه‌برداری کشور شد
۲ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۴
دو انتصاب در سازمان نقشه برداری كشور؛ رحمانی معاون فناوری توسعه شد و پسندیده معاون اداری و مالی
۱۲ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۰۵