خانم نسرین وزیری
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل
تلفن:02166071117
داخلی:2293

مرتضی نحوی الحسینی
معاون مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل
داخلی: 2567

مریم صادقی
سرپرست اداره روابط عمومی
داخلی 2454

حامد مرادیان
سرپرست اداره روابط عمومی
داخلی: 2504

خانم صدیقه مقدمی
رئیس گروه افکارسنجی و همکاری های علمی بین المللی
داخلی 2450

عباس بیات
سرپرست رئیس اداره دبیرخانه
داخلی: 2311

حمیدرضا سیدین بروجنی
رئیس گروه دبیرخانه شوراها و کمیته ها
داخلی: 2217
حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
آغاز همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور با سازمان جغرافیایی نیم قرن پیش/برگی از تاریخ 12
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ۱۶:۰۴
تهیه اولین اطلس جغرافیایی توسط سازمان نقشه‌‌‌‌‌برداری کشور/برگی از تاریخ 11
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ۱۴:۳۶
موافقت‌نامه احداث راه‌آهن میان وزارت راه و سازمان نقشه‌برداری کشور/برگی از تاریخ 10
۹ فروردين ۱۳۹۹ ۲۰:۴۳
اعطای بورس تحصیلی به سه نفر از کارمندان سازمان/برگی از تاریخ 9
۷ فروردين ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰
واکنش سازمان نقشه‌برداری کشور به تاسیس سازمان جغرافیایی چه بود؟/بازخوانی جلسات 60 سال پیش/برگی از تاریخ 8
۵ فروردين ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰
روزی که ارزش مدرک مهندسی عمران با مهندسی نقشه‌برداری معادل دانسته شد/برگی از تاریخ 7
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۱۶
مُهر تایید یک استاد فرانسوی بر عملیات نقشه‌برداری در ایران در سال 1346/برگی از تاریخ 6
۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳:۲۷
انتشار اولین نقشه برجسته ایران در سال 1337/برگی از تاریخ 5
۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳:۰۶
کارشناس نقشه‎‌برداری خارجی می‎پذیریم؛ اما مجانی!/چرا نقشه‎‌های سازمان نقشه‌برداری در سال 40 گران بود؟/برگی از تاریخ 4
۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸:۳۷