اخبار سازمان
رفع ابهام از مرزبندی؛ با پیاده سازی نقشه های پوششی
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۶
محاسبه سهم کشور از پهنه های آبی
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵
تعیین مرزها و مرزبندی ؛ چالش امروز
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴
مساحت ارتباط مستقیم با تعیین نقاط مرزی دارد
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲
تعیین مرزها و مساحت ایران یکبار برای همیشه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۹
اجرای موفق بروز رسانی خطوط ساحلی چارت های ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶
در نشست تخصصی "مساحت ایران"، ابعاد فنی و حقوقی موضوع مورد بررسی قرار گرفت
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۴۹
گزارش تصویری: نشست تخصصی "مساحت ایران؛ از دیروز تا امروز"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۳۹