اخبار سازمان
سناریوهای مختلف برای تعیین مرزهای آبی در شمال و جنوب کشور
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲
امکان ارتقا به رتبه سیزدهمین کشور پهناور دنیا با ثبت ابعاد مساحتی جدید کشور
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۱۱
با وضعیت مرزی کنونی هیچ عددی به نام مساحت ایران مورد اعتنا نیست
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۷
رفع ابهام از مرزبندی؛ با پیاده سازی نقشه های پوششی
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۶
محاسبه سهم کشور از پهنه های آبی
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵
تعیین مرزها و مرزبندی ؛ چالش امروز
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴
مساحت ارتباط مستقیم با تعیین نقاط مرزی دارد
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲
تعیین حدود مرزی و مساحت دقیق ایران یک‌بار برای همیشه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۹
اجرای موفق به‌روز رسانی خطوط ساحلی چارت‌های ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶